Blogi

Omalääkäri ja -hoitaja -malli Keski-Suomeen

By 15 joulukuun, 2022 No Comments

Duodecim on julkaissut asiantuntijasuosituksen avovastaanottotoiminnan toteutuksen periaatteista. Se vastaa ”käypä hoito”-suositusta. Omalääkäri/-hoitajamalli on tutkitusti paras. Se vähentää kuolleisuutta, erikoissairaanhoidon käyttöä, ja päivystyskäyntejä.

Hoitoon tulee päästä tarvittaessa heti, tai 1-3 päivän sisällä puolikiireellisissä tapauksissa, ja normaali ajanvarauksissa kolmen viikon sisällä. Ajanvarauksen puhelinsoittoon pitää vastata heti, tai takaisinsoiton tulee tapahtua samana päivänä. Nyt se on arpapeliä, koska viidennes soittajista jää odottelemaan päivää parempaa, eli ilman vastausta.

Suositus esittää järjestämään avovastaanottotoiminnan siten, että se mahdollistaa hyvän potilas-lääkärisuhteen jatkuvuuden. Suosituksen mukaan kaikkein tehokkaimmin potilas-lääkärisuhteen hoidon jatkuvuutta parannetaan nimeämällä omalääkäri siten, että potilaan toiveet huomioidaan omalääkärin valinnassa.

Hoidon jatkuvuudesta hyötyvät erityisesti potilaat, joilla on pitkäaikaissairauksia ja runsas palvelutarve. Suosituksessa todetaan vielä, että jos käytössä on omahoitaja-malli, niin hoitajan tulisi olla on osa moniammatillista tiimiä ja että samalla potilas-lääkärisuhteen jatkuvuus turvataan.

Lisäksi avovastaanottotoiminnassa hoidon jatkuvuutta tulisi mitata systemaattisesti. Keskeinen viesti on, että hoidon jatkuvuus on asia numero yksi.

Keski-Suomessakin perusterveydenhuollon tavoitteena tulisi olla potilas-lääkärisuhteen jatkuvuus. Se voisi toteutua Keski-Suomeen ajetussa tiimimallissa, jos siihen suosituksen mukaisesti sisälle rakennetaan omalääkäri/-hoitajamalli. Ilman tätä hoidon jatkuvuuden turvaavaa työparia tiimimallin hyödyistä ei ole tutkittua tietoa. Ja emmekö ole sitoutuneet tutkitun tiedon käyttöön hyvinvointialueen toimintoja rakentaessamme?

Koska lääkäri päättää potilaan lääketieteellisestä tutkimuksesta, taudinmäärityksestä ja siihen liittyvästä hoidosta, vastaanoton tulisi järjestyä.

Oikeus omalääkäriin ja lupaus hoidon jatkuvuudesta tulisi kirjata lakiin, kuten hoitoon pääsy ja hoitajamitoitus on säädetty. Tämän tulisi olla yksi seuraavien hallitusneuvottelujen tavoite.

*Yhteiskirjoitus Mauno Vanhalan kanssa