Blogi

Turvallisuus kuuluu kaikille

By 30 marraskuun, 2022 No Comments

Poliisien määrä laski tasaisesti Suomessa koko 2010-luvun. Liki 8000:sta vuoden 2019 aallonpohjaan 7200:aan. Tilanne Suomessa oli monin paikoin kestämätön: poliisi ei kerennyt hoitamaan kaikkia tehtäviä, rikoksia jäi tutkimatta ja poliisien jaksaminen oli äärirajoilla. Poliisijohto toivoi 650:tä uutta poliisi-virkaa vuoden 2023 loppuun mennessä.

Vuoden 2019 hallitusohjelmassa päätettiin palkata 300 uutta poliisia. Määrä ei ole riittävä, mutta se oli hyvä alku. Poliisikoulutus huomioiden poliisien määrä lähti nousuun tasaisesti. Oma vaalilupaukseni oli poliisien määrän runsas kasvattaminen.

Sisä-Suomen poliisin alueella – johon Keski-Suomikin kuuluu – lisäys tarkoitti vähintään 30 uutta poliisia. Keski-Suomeen tämä on tarkoittanut noin 15:sta uutta virkaa. Myönteisen kehityksen on syytä jatkua tulevaisuudessa.

Poliisin on oltava läsnä kansalaisten arjessa joka puolella maata. Niin kaupungeissa, kylissä, kuin myös sosiaalisessa mediassa. Mielestäni poliisien on palattava näkymään myös koulun arjessa, jotta ensimmäinen kohtaaminen poliisin kanssa ei ole vain ongelmiin jouduttaessa. Poliisin näkyminen laajasti yhteiskunnassa on välttämätöntä.

Osassa lievemmistä rikkeistä kansalaiset ovat jättäneet ilmoittamatta poliisille. Tämä kehitys pitää katkaista ennen kuin se kunnolla alkaakaan. On myös tärkeää ylläpitää laajaa turvallisuudentunnetta, jotta luottamus poliisiin säilyy korkealla. Uutiset nuorison jengirikollisuudesta korostavat, kuinka oikea päätös poliisien määrän lisääminen on ollut. Kysymys on myös laajasta sisäisestä turvallisuudesta.

Poliisien toimintakyvyn turvaamisen ensimmäiset parannukset ovat nyt toteutuneet. Olemme saaneet lisää poliiseja ja lisää turvallisuutta tähän maahan. Riittävistä resursseista on huolehdittava myös jatkossa. En ole valmis tinkimään Suomen sisäisestä turvallisuudesta. Poliisien määrä on nyt ylittänyt 7500 ja tästä on jatkettava kohti 8000 poliisia. Lisäksi on kovennettava rangaistuksia, jotta rikollinen toiminta ei houkuttele ketään ja jotta rikoksella on myös asiaankuuluva rangaistuksensa.