Vaalit

Heti lääkäriin

Tärkeintä on laittaa keskisuomalaisten terveyspalvelut etusijalle ja huolehtia hyvästä hoivasta koko Keski-Suomessa. Jokaisessa kunnassa on oltava sote-asema! Mitä nopeammin hoivaa saa, sen parempi ihmiselle ja yhteiskunnalle. Keskisuomalaisten etu ei ole lähipalveluiden keskittäminen!

Ei tuhlata

Veronmaksajien rahoja ei saa tuhlata. Hankintojen ja toimintatapojen toteuttamisessa on oltava laatu ja tarkan euron politiikka ytimessä. Budjettiylitykset on pidettävä kurissa ja toiminta tehokkaana. Olennaista on turvata oikea hoiva oikeaan aikaan oikeilla menetelmillä. Yksityisillä yrityksillä ja yrittäjillä on ajattelussani tärkeä rooli. Palveluita on hyvä täydentää myös yritysten kautta, kunhan julkinen sektori pysyy päällikön paikalla.

Pelastustoimi 24/7

Ensihoito, sekä palo- ja pelastustoimi on oltava kaikkia lähellä 24/7. Hädän tullen ei ole aikaa odottaa ja siksi kattava paloasemaverkosto tulee säilyttää ympäri maakunnan. Vapaaehtoinen sopimuspalokunta-järjestelmä on lähiavun tuki ja turva.