Blogi

Nato on isänmaan turva

By 21 helmikuun, 2023 No Comments

Suomen liittyminen Nato-jäseneksi on maamme merkittävin ulko- ja turvallisuuspoliittinen ratkaisu, jonka olemme tekemässä sitten Euroopan unioniin liittymisen jälkeen. Suomen Nato-jäsenyydellä on kauaskantoisia vaikutuksia maamme ulko- ja turvallisuuspolitiikkaan.

Eduskunta, valtiojohto ja Suomen kansa ovat laajalla yksimielisyydellä ottaneet tämän merkittävän askeleen. Omalta osaltamme olemme nyt tekemässä viimeisiä päätöksiä. Kyse on historiallisesta hetkestä, josta tulevat sukupolvet meitä kiittävät.

Kaikkien Nato-jäsenien hyväksyttyä jäsenyytemme, Suomi tallettaa ratifioimiskirjansa Yhdysvaltojen hallituksen huostaan.

Nato-liittymisen osalta olemme loppusuoralla, mutta liittokunnan jäsenyyttä vasta aloittamassa. Puolustusvoimiemme laadun ja koon puolesta meistä tulee merkittävä Nato-jäsen ja tästä asemasta käsin meidän on myös liittokunnassa toimittava.

Puolustusteollisuudellemme Nato-jäsenyys avaa uusia markkinoita ja tätä mahdollisuutta emme saa hukata. Kotimainen puolustusteollisuus on huoltovarmuuskysymys. 

Kahden päivän päästä on kulunut vuosi siitä, kun Venäjä käynnisti julman hyökkäyssotansa Ukrainaa vastaan.

Venäjän toiminta rikkoo Yhdistyneiden kansakuntien peruskirjaa, Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestö Etyjin Helsingin päätösasiakirjaa ja Pariisin peruskirjaa sekä Budapestin asiakirjaa. Hyökkäys loukkaa Ukrainan suvereniteettia sekä alueellista koskemattomuutta ja on vakava uhka kansainväliselle rauhalle ja turvallisuudelle.

Venäjä ei ole oppinut historian virheistä, vaan pyrkii kirjoittamaan historiaa uudelleen. Tämän pyrkimyksen lopputuloksena on epäonnistuminen. 

Olemme nähneet siviilien joukkohautoja, pakkosiirrettyjä naisia ja lapsia, silmitöntä väkivaltaa – puhdasta pahuutta. Pahan edessä meidän hyvien on toimittava. Tehtävä sitä mikä on oikeaa ja hyvää, sillä oikeus synnyttää oikeutta ja hyvyys hyvyyttä.

Venäjä on riisuttu sen valheverhosta, jolla se on yrittänyt maastoutua. Venäjä on paljastettu siksi, mikä se on – ja koko maailmalle se on nyt ilmeistä. 

Ukrainan tukeminen ei saa loppua. Väkivallan ja vihan ei saa antaa voittaa. Seisomme Ukrainan rinnalla yhtenäisesti, päättäväisesti ja periksiantamatta. 

Venäjä muodostaa suurimman uhan Euroopan vakaudelle ja turvallisuudelle. 

Venäjän havittelema etupiiriajattelu muodostaa uhan myös Suomelle. Tämä on sanottava suoraan ääneen. Emme voi olla varmoja, etteikö Venäjän katse kääntyisi jossain kohti myös Suomeen. Rajoillamme on nyt rauhallista, mutta kuka tietää tulevaisuudesta. 

Suomen Nato-jäsenyys lisää Pohjolan ja Itämeren turvallisuutta. Puolustusvoimamme on vahva ja suorituskykyinen, jonka kyvykkyyksiä on rakennettu määrätietoisesti. Takavuosien virheitä puolustuksesta leikkaamisesta ei tule toistaa. 

Puolustusmenomme on säilytettävä yli kahdessa prosentissa bruttokansantuotteesta myös tulevaisuudessa.

Puolustusmateriaalin hankinnoilla on turvattava moderni kalusto ja kyvykkyydet myös tulevaisuudessa.

Yleinen asevelvollisuus tulee säilyttää ja sitä vahvistaa, myös tulevaisuudessa.

Reservitoimintaa ja kerhausharjoituksia on ylläpidettävä korkealla tasolla. 

Kaiken perustana on suomalaisten luja maanpuolustustahto, jota on vaalittava kaikin keinoin. Suomi on puolustamisen arvoinen ja jokainen suomalainen on maanpuolustaja.

Liitymme Nato-jäseneksi täysin oikeuksin ja täysin velvollisuuksin. Yksi kaikkien ja kaikki yhden puolesta. Me puolustamme itseämme, teemme osamme osana liittokuntaa ja toimimme sen mukaisesti, ettemme enää koskaan ole yksin.

Puolustussuunnittelun kannalta on tärkeää, että Suomi ja Ruotsi ovat aikanaan molemmat jäseniä. Se tuo sotilaallista syvyyttä, parantaa Pohjois-Euroopan vakautta ja Itämeren alueen turvallisuutta. 

Me kaikki toki toivomme, että pääsemme nauttimaan nykyistä seesteisimmistä ajoista ja rauhasta Euroopassa. Suomen turvallisuutta ei kuitenkaan voi koskaan jättää toivon varaan. Yli puoluerajojen on jatkossa muistettava velvollisuutemme huolehtia puolustuksestamme yli sukupolvien, tuntui iholla sitten suojasää tai kylmin itätuuli.

Suomen Nato-jäsenyys on isänmaan turva.