Blogi

Nuorille tukea ja töitä

By 21 helmikuun, 2023 No Comments

Nykyelämän paineet ja koulumaailman haasteet näkyvät monen nuoren arjessa jaksamisen ongelmina ja yksinäisyyden tunteena. Yksinäisyys ja mielenterveysongelmat olivat Suomessa yleisiä jo ennen koronaa ja koronapandemian jälkeen näiden ongelmien lisääntyminen ei ole tullut yllätyksenä. Oman lisänsä on tuonut sosiaalisen median “kupla”, jossa näemme vain pintapuolista arkea ja vertaamme itseämme kiiltokuvamaisiin päivityksiin.

Mielen hyvinvointi ja ystävät ovat meidän kaikkien laadukkaan elämän peruskiviä, jonka ainekset rakennetaan jo lapsuudessa. Ennakkoluuloton panostaminen ennaltaehkäiseviin matalan kynnyksen palveluihin on panostus kaikkien parempaan elämään, jonka turvaaminen on yhteiskuntamme tärkeimpiä kysymyksiä.

Erityisesti mielenterveyden tukeen on panostettava. Lukioissa ja ammattikouluissa voi olla jopa kahden kuukauden odotusaika psykologin juttusille. Olisi nuorten ja koko yhteiskunnan etu taata pääsy nopeasti avun piiriin silloin, kun apua tarvitsee.

Sama pätee oppimisen tukeen. Läpi koulupolun on turvattava tuki, jotta jokainen meistä pysyy mukana. Oli kysymys sitten erityisopettajista tai opinto-ohjaajista, on riittävä tuki opiskelijan ja opettajien etu. Panostamalla varhain, säästymme suuremmilta kustannuksilta myöhemmin. Ihmisen elämässä ja yhteiskunnassa laajemminkin.

Tutkimusten mukaan jokainen pysyvästi syrjäytynyt nuori maksaa yhteiskunnalle elämänsä aikana 1,2 miljoonaa euroa. Tämä ei ole yksilön, eikä yhteiskunnan etu. 

Kun perusasiat ovat kunnossa, on valmius siirtyä jatko-opintoihin tai työelämään kunnossa. Jokainen nuori ansaitsee työ- tai opiskelupaikan. Siksi opiskelupaikkoja on lisättävä ja työllistämisen kynnystä madallettava. Kun avunsaanti on turvattu, on myös työelämään siirtyminen paremmissa käsissä.

Tavoitteena on oltava avun nopea saaminen. Suomessa on sitouduttava siihen, ettei mielenterveyspuolen palveluista leikata.

Kysymys on kaikista ikäpolvista – ei vain nuorista – sillä haastava elämäntilanne ei ole ikäkysymys. Mielen hyvinvointi kuuluu kaikille. Siksi apua on tarjottava ajoissa kaikille, jotka apua tarvitsevat. Sen on oltava suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan lupaus.