Blogi

Lähipalveluista ei saa tinkiä

By 29 kesäkuun, 2023 No Comments

Suomeen syntyi viime vuonna vähiten lapsia 150:een vuoteen. Väkiluvun heikko kehitys näkyy myös Jyväskylässä.

Vaikka kaupunki kasvaa, on tulevaisuuden kehitykseen varauduttava. Muuttoliikkeen ja syntyvien lasten määrän seuraaminen auttaa tulevaisuuden ennakoinnissa. Haaste on ilmeinen myös Jyväskylälle, mutta tilanteeseen voi myös vaikuttaa.

Jyväskylällä on kaksi vaihtoehtoa koko kaupungin kehittämisessä, ja näkymä pätee sekä keskustaan ja taajamiin että haja-asutusalueille.

Passiivisella lähestymistavalla kasvu tyrehtyy ja väkimäärä pienenee. Kun uutta ei rakenneta, ei uutta synny. Haja-asutusalueilla tämä tarkoittaa asukasmäärän laskua ja palveluiden karkaamista yhä kauemmaksi. Pidemmällä aikavälillä näin käy koko Jyväskylässä.

Aktiivisella lähestymistavalla hyödynnetään olemassa olevia vahvuuksia ja luodaan uutta. Rakennuslupia myönnetään ja erilaisille perheille annetaan valinnan vapaus. Uuden työskentelyn mahdollisuudet ovat etätöiden kautta lisääntyneet.

Keskustassa ja taajamissa kaupunki on ottanut aktiivisemman roolin, mutta haja-asutusalueet tuntuvat olevan sokea piste.

Jos haja-asutusalueille ei anneta mahdollisuutta kasvuun, on edessä näivettymisen tie. Tällainen linja on arvovalinta, mielestäni väärä sellainen.

Esimerkiksi Kuohun, Tikkakosken, Korpilahden ja Oravasaaren alueilla on jo palvelut ja infrastruktuuri valmiina. Näitä vahvuuksia tulisi hyödyntää ja mahdollistaa myös uuden rakentaminen. Osalle sopii kaupungin tiiviimpi asuminen, osa kaipaa enemmän tilaa. Ihmisten valinnanvapautta on syytä kunnioittaa.

Keskusta puolustaa palveluita koko kaupungin alueella. Lähikoulut, -kirjastot, -liikuntapaikat ja muut -palvelut ovat tärkeä osa jyväskyläläisten elämää ja niiden kautta muodostuu Jyväskylän arjen elinvoima.

Meidän arvovalintamme on puolustaa näitä palveluita, oli kyse sitten vaikkapa lähikouluista. Kannustamme kaupunkia myös mahdollistamaan uuden rakentamisen.

Säästöjen keskellä on turvattava tulevaisuuden kasvu. Seuraamalla vain passiivisesti tilanteen kehittymistä ja keskittämällä palveluita on edessä varma näivettymisen kierre.