Blogi

Lähi-itä tarvitsee monenkeskistä yhteistyötä

By 14 tammikuun, 2020 25 helmikuun, 2020 No Comments

Viimeaikaiset tapahtumat Lähi-idässä Iranissa ja Irakissa ovat osa pitkään jatkunutta tapahtumien sarjaa, jonka seuraavia askelia on vaikea ennustaa. On ennenaikaista arvioida tulevaa, mutta kansainvälisen yhteisön on tärkeää tehdä kaikkensa, jotta keskusteluyhteys eri osapuolten välillä säilyy ja kriisi lientyisi.

Suomi on osallistunut ISIS:n vastaiseen toimintaan Irakissa vuodesta 2015 lähtien. Osallistumisesta on aina päätetty selontekomenettelyllä eduskuntaa kuullen. Kyseessä on ollut korkean riskin operaatio ja sillä ei ole ollut selkeää YK-mandaattia. Osallistumisemme on perustunut Suomen ja Irakin väliseen noottien vaihtoon.

Suomen rooli Irakissa on toimia kouluttajana osana kansainvälistä yhteisöä. Meillä on kunniakas historia kriisinhallintatehtävistä ja osaamistamme arvostetaan laajasti.

Vaikka ISIS:n hallussa ei ole enää ole maa-alueita, ISIS:n uhka on edelleen todellinen. Kansainvälisen yhteisön vetäytyminen Irakista merkitsisi saavutettujen tavoitteiden menettämistä, maan turvallisuustilanteen vaarantumista sekä naisten ja lasten aseman heikentymistä.

Saamme koulutusoperaatiosta puolustusvoimillemme monipuolista kokemusta, mutta on muistettava, että kriisinhallintatehtäviin liittyy aina myös riskejä. Toimintaedellytyksiä on harkittava tarkoin ja tilannetta on seurattava. Suomalaisjoukkojen omansuojan merkitys korostuu edelleen.

On välttämätöntä, että alueella vältetään koston kierre, jonka ennaltaehkäiseminen on vaikeudesta huolimatta se vähemmän vaikea tehtävä. Diplomatian tarve on ilmeinen, mutta siinä onnistuminen on enemmän kuin haastavaa. Kansainvälisen yhteisön, alueen maiden, suurvaltojen ja Euroopan unionin on pystyttävä saumattomaan yhteistyöhön Lähi-idän vakauttamiseksi.

Euroopan unionille tarjotaan jälleen sillanrakentajan roolia, mutta odotuksia on järkevää hillitä. Euroopan unionin vahvuus on pehmeän diplomatian laaja keinovalikoima, johon kuuluu kehitysyhteistyö, siviilikriisinhallinta ja monenkeskisen yhteistyön korostaminen rauhan, vakauden ja turvallisuuden vahvistamiseksi.

*Kirjoitus on julkaistu Keskisuomalaisessa