Blogi

Kouluista ei saa karsia

By 11 maaliskuun, 2015 No Comments

Suomen koulujärjestelmän maine on tunnettu maailmalla, mutta oppilaamme kärsivät. Menestymme PISA-mittauksissa, mutta kouluviihtyvyydestä on tingitty. Koulutus luo tulevaisuutta ja se tarjoaa osaamista Keski-Suomeen. Meidän tulee pitää huolta oppilaistamme ja varmistaa, etteivät koulumatkat ja luokkakoot kasva liian suuriksi.

Perusopetuksen järjestämiseksi tulee olla riittävät resurssit. Nykyinen kokonaispanostus ei riitä. Opettajat tekevät haastavissa oloissa arvokasta työtä ja heidän jaksamisestaan on huolehdittava. Samoin jokaisella oppilaalla tulee olla mahdollisuus käydä toisen asteen ammatillinen- ja lukiokoulutus lähellä kotia.

Nykyiset valtion kohdentamat toisen asteen valtionosuudet tulee perata, ja miettiä painotukset kokonaan uusiksi. Uskon ja toivon, että esimerkiksi lukioiden opetusluvat eivät menisi uuteen hakuun. Asian valmistelu opetuksen antajien näkökulmasta ja taloudellinen tarkastelu ovat ontuneet pahemman kerran. Lukioverkkoa tulee organisoida uusista pedagogisista eikä taloudellisista näkökulmista. Tekemällä lukioverkkoratkaisuja talouspuoli vahvasti edellä, käy kuten meillä kävi Jyväskylän lukiokoulutukselle. Huonosti.

Koulujärjestelmän ongelmiin eivät riitä lyhyen aikavälin ratkaisut kuten ryhmäkokojen kasvattaminen tai kouluverkon karsiminen. Tulevaisuudessa ennaltaehkäisevien toimenpiteiden merkitys tulee entisestään korostumaan. Oppilashuollosta ja oppilaan oppimaan ohjauksesta tulee jatkossa kiinnittää enemmän huomiota.

Jokaisella koululaisella tulee olla oikeus nauttia lakisääteisestä peruskoulusta lähellä kotia, jotta koulumatkat eivät kasva ylitsepääsemättömän suuriksi. Ei ole missään muotoa perusteltua, että kymmenvuotiaan koululaisen tulisi käyttää koulumatkoihin jopa useita tunteja.

Peruskoulujärjestelmän lisäksi tulee huolehtia, että jokainen kunta pystyy tarjoamaan lukio- ja ammattikoulutusta kattavasti. Uusi tietotekniikka tarjoaa tähän hyvät lähtökohdat ja mahdollistaa esimerkiksi erilaiset etäopiskelun muodot.

Leave a Reply