Blogi

Vihtiäläntie laitettava kuntoon

By 25 marraskuun, 2022 No Comments

Keski-Suomen saavutettavuus on yksi maakuntamme menestymisen ja kasvun avaintekijöistä. Tuore päätös Äänekoski-Viitasaari -tieosuuden parantamisesta yhteensä 50:llä miljoonalla eurolla on merkittävä parannus valtatie 4:n liikenneturvallisuuteen. Maakuntamme suurista liikennehankkeista Vaajakosken ohitus on saanut eniten näkyvyyttä, ollen mittaluokaltaankin satoja miljoonia euroja. Sen sijaan Vaajakoski-Vihtiälä -tien parannus on jäänyt vähemmälle julkiselle huomiolle. Siinä missä valtatie neljän parantamisesta Vaajakosken kohdalta vielä lainvoimainen suunnitelma uupuu, on Vaajakoski-Vihtiälä -tien parannus rahoitusta vaille valmiina.

Vaajakoski-Vihtiälä -tie on tärkeä elinkeinoelämän kuljetuksille. Sujuvammat ja turvallisemmat liikenneyhteydet tukevat myös alueen maankäytön kehittymistä. Nykyinen kustannusarvio on 15 miljoonaa euroa. Samalla tulisi rakentaa kevyenliikenteen väylä Janakantien ja maantie 637:n välillä, jotta myös jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden liikenneturvallisuus paranisi. Tämä nostaisi kokonaiskustannuksia parilla miljoonalla eurolla.

Suunnitelmassa esitetään uusi tielinjaus Vaajakoski – Tikkamannila maantieltä 638 Hallaperäntielle saakka. Muilta osin tielinjaus säilyy nykyisellä paikallaan lukuun ottamatta vähäisiä muutoksia, joita kevyen liikenteen väylän rakentaminen edellyttää.

Alueen nykyinen ja tuleva kasvu puoltavat vahvasti esitettyjä parannuksia. Raskas liikenne käyttää jo nyt runsaasti tietä 638 Jyväskylän kohdalla. Sekä Laukaan että Jyväskylän puolelle kasvanut yrityskeskittymä tulee laajentumaan tulevaisuudessa. Lisäksi Laukaan kunta on on kaavoittamassa Leppävedelle 80:tä pientalotonttia lähivuosien aikana. Yritysten lisääntyneen toiminnan johdosta raskanliikenteen kasvu alueella on huomattava.

Uusi tielinjaus tukisi alueella jo sijoittuneiden yritysten kasvua sekä mahdollistaisi erityisesti uusien yritystonttien kaavoitusta ja helpottaisi nykyisten yritystonttien kysyntää.

Tien 638 parannusta Laukaasta Tikkakoskelle on esitetty aiemmin ja tässä samassa yhteydessä olisi järkevä toteuttaa myös tämä tiehanke niin, että se jatkuisi Vaajakoskelle asti.

Nykyistä ja tulevaa kasvua tukeva tiehankekokonaisuus olisi parannus asukkaille, yrityksille ja liikenteelle. Tämä kokonaisuus olisi syytä asettaa maakuntamme edunvalvonnan kärkihankkeiksi tulevalle eduskuntakaudelle.