Blogi

Tuulivoimaa, mutta ei hinnalla millä hyvänsä

By 28 tammikuun, 2021 No Comments

Hanke Salolan tuulivoimapuistoksi Jyväskylän kaakkoisosaan on puhuttanut paitsi Korpilahdella, Joutsassa ja Luhangalla, mutta laajemminkin. Vajaan 1000:n hehtaarin pinta-alalle sijoittuvassa hankkeessa tuulivoimalat olisivat kokonaiskorkeudeltaan enintään jopa 300:aa metrisiä. Melu-, mutta erityisesti maisemahaitat ovat ilmeisiä ainutlaatuiselle luontoalueelle.

Kokonaisuus huomioiden en nykytietojen valossa voi kannattaa alueen suunnitelmia. Mielestäni yhtälö on Jyväskylän Korpilahdelle liian massiivinen. Hankkeen toteuduttua maisema on vuosikymmeniksi menetetty ja tuulivoimalat näkyvät kilometrien päähän niin maa-, kuin vesialueillakin.

Kannatan uusiutuvaa energiaa ja sen lisäämistä. Tähän myös Keski-Suomella, mutta koko maallamme on paljon mahdollisuuksia, jotka työllistävät ja luovat uutta kasvua. Esimerkiksi puun kestävä käyttö voi tulevaisuudessa yltää noin 100:aan miljoonaan kiintokuutiometriin vuodessa. Teknologian kehittyminen tuo jatkuvasti uusia keksintö käyttöön. Myös tuulivoimalla on paikkansa.

Erityisesti ihmisten jo muuttamat maisemat, kuten moottoriteiden varret ja peltoaukeat ovat mahdollisia sijoituspaikkoja. Lisäksi rannikkosedulla ja merellä on paljon hyviä hankkeita toteutuneena, mutta myös suunnitteilla. Tärkeää on huomioida kokonaisuus ja käyttää tapauskohtaista harkintaa.

Emme kuitenkaan voi uhrata asumis-, matkailu-, ja luontoarvoja hinnalla millä hyvänsä. Tuulivoimaa tuen mielelläni, mutta Salolan hanke on liian massiivinen.

*Kirjoitus on julkaistu Korpilahtilehdessä 27.1.2021