Blogi

Suuret ratahankkeet jäihin

By 7 helmikuun, 2023 No Comments

Valtiovarainministeriön ja liikenne- ja viestintäministeriön tuoreen selvityksen mukaan maamme suuret ratahankkeet maksaisivat jopa 7-12 miljardia euroa. Suunnitelmissa on ollut nopeat junayhteydet väleille Helsinki–Turku, Helsinki–Tampere ja Helsinki–Porvoo– Kouvola. Näiden hankkeiden rahoittaminen olisi pois muusta liikenneinfrastruktuurista.

Yhteyden nopeutuisivat reilusta 10:stä minuutista noin 30:een minuuttiin, joten saatavissa oleva aikasäästö on minimaalinen. Hankkeita on myös perusteltu ilmastoystävällisemmän liikenteen edistämisellä, mutta samaisen selvityksen mukaan yhteyksien rakentamisen  ”takaisinmaksuaika” liikennöinnistä saatavilla päästövähenemillä olisi jopa 140–330 vuotta.

Mielestäni on järkevintä keskittyä olemassaolevan rataverkon kunnostamiseen, jotta liikenteestä tulee nykyistä nopeampaa ja sujuvampaa. Olennaista on keskittyä liikennettä hidastaviin pullonkauloihin.

Panostuksia on suunnattava tiestöön, aina sorateistä valtaväyliin saakka. Yksistään tiestön korjausvelka on lähes kaksi miljardia euroa. Näiden teiden kunto vaikuttaa meidän kaikkien arkeen.

Kun prioriteetit on kunnossa, on syytä keskittyä hankkeiden rahoituksen varmistamiseen.

4- ja 9-teillä on valmiita tai lähes valmiita suunnitelmia, joilla parannetaan Keski-Suomen ja koko maan liikenneinfrastruktuuria. Alempiasteisen tieverkon kunto metsäteistä sorateihin kaipaa kipeästi euroja pysyvästi paremman tiestön aikaansaamiseksi. Sopivista kohteista ei ole runsaudenpulaa.

Laukaassa Vaajakoski-Vihtiälä -tie parantaisi elinkeinoelämän kuljetusten liikennöintiä ja mahdollistaisi maankäytön kehittämisen. Tiehanke tulisi tarpeeseen, tukisi Jyvässeudun kasvua ja lisäisi liikenneturvallisuutta. 15:sta miljoonan euron hankekustannus on suurhankkeita fiksumpaa rahankäyttöä. Kahden miljoonan euron lisärahalla saisi samalla rakennettua kevyenliikenteen väylän Janakantien ja maantie 637:n välille.

Kannattamattomista suurhankkeista on syytä luopua ja siirtyä korjaamaan tiestömme ja raiteidemme akuutteja ongelmia.