Blogi

MAL-sopimus tuo uutta kasvua Jyvässeudulle

By 11 toukokuun, 2021 No Comments

Jyväskylän pääsy maankäytön, asumisen ja liikenteen (MAL) sopimuksen piiriin on vihdoin totta. Kuntien, maakuntaliiton ja muiden edunvalvojien työlle on syytä antaa kiitokset.

MAL-sopimus mahdollistaa kaupungin ja lähiseutujen kasvun ja kehittymisen nykyistä paremmin. Sopimus tuo noin viiden miljoonan euron vuosittaisen rahoituksen. Kehittämisohjelmaan mukaan pääseminen luo uusia mahdollisuuksia kasvuun ja työhön.

Kustannustehokkaiden liikenneverkkojen parantamishankkeiden myötä kaupungin kehitys jatkuu myös valtion tuella. Asumisen avustusten osalta on mahdollisuus hakea ARA:n kunnallistekniikka-avustuksia jaolla kunnat 70% ja valtio 30%.

Myös puurakentamista on mahdollista kiihdyttää MAL-sopimuksen hengessä, joka on myös rakentajille hyvä tukimuoto. Tässä meillä on runsaasti käytössä keskisuomalaista osaamista. Se vahvistaa Jyväskylän kehittymistä.

Sopimuksen ehkä tärkeintä antia on kuitenkin Jyväskylän pääsy suurten ja kasvavien kaupunkien joukkoon. Se vahvistaa Jyväskylän kehittymistä.

MAL-sopimus parantaa myös Jyvässeudun asemaa, sillä esimerkiksi Liikenne12-suunnitelmassa on erityisiä kirjauksia MAL-alueet huomioiden. Lopputulosta voi pitää hyvänä myös koko Keski-Suomen kannalta.

Kaupunkikehityksen rahoitus ei kuulu vain harvoille, vaan sen tulee jakautua nykyistä tasaisemmin.

Kaupunkien ja kaupunkiseutujen rooli kasvun, osaamisen ja hyvinvoinnin alustoina kasvaa, mutta myös seutukaupunkien asemaa on jatkossa vahvistettava. Oleellista on mahdollistaa kasvu kaikille alueille, ei vain harvoille ja valituille.