Blogi

Liikunnasta ei saa leikata

By 15 huhtikuun, 2015 No Comments

Kataisen- ja Stubbin hallitusten kunnianhimoinen tavoite valtion talouden tasapainottamisesta ei ole onnistunut suunnitellulla tavalla. Valtion velkaantuminen ei ole kääntynyt laskuun. Yhtenä keinona hallitus leikkasi kuntien valtionosuuksista samalla, kun se on lisännyt kunnilla olevien velvoitteiden määrää. Tämä on johtanut monessa kunnassa erittäin ikäviin ja osin lyhytnäköisiin päätöksiin.

Taloudellisesti haastavina aikoina moni kunta on vähentänyt ennaltaehkäisevistä palveluista. Tämä on näkynyt esimerkiksi harrastustoiminnan tukemisen vähenemisenä. Säästöt ovat olleet maltillisia, mutta niiden seuraukset taas voivat johtaa sosiaalisiin ja taloudellisiin katastrofeihin.

Leikkaukset ovat koskeneet kaikenlaista harrastamista, aina kuvataiteesta musiikkiin ja lukupiireistä jalkapalloon.

Otetaan esimerkki liikunnan harrastamisesta. Tällä hetkellä moni seura kamppailee kohoavien vuokrakustannusten ja lisääntyneiden velvoitteiden kanssa. Lasten vanhemmat tekevät vapaaehtoisesti talkootyötä, jonka avulla seurojen menoja on hillitty. Vähenevien kuntien ja kaupunkien avustusten myötä harrastustoiminnan edullinen pyörittäminen käy yhä vaikeammaksi.

Sama koskee myös yksilölajeja. Kunnan tai kaupungin edullisesti tarjoama mahdollisuus kuntosaliurheiluun tai vaikkapa uimiseen on liian monesti historiaa. Säästöt ovat ajaneet tällaisen toiminnan tukemisen ahtaalle, joka on näkynyt suoraan harrastajamäärissä. Näkemättä jää näiden säästöjen kauaskantoiset vaikutukset.

Seuratoiminnan myötä lapset ja nuoret oppivat myös sosiaalista vuorovaikutusta ja monelle valmentaja voi olla kaivattu idoli. Tutkimusten mukaan yksi pysyvästi syrjäytynyt nuori maksaa yhteiskunnalle noin 1,2 miljoonaa euroa. Kysymys ei ole siitä, etteikö ennaltaehkäisevien palveluiden etuja ja hyötyjä olisi laskettu myös taloudellisesta näkökulmasta.

Työssäkäyvien työteho paranee jo tunnin päivittäisellä liikunnan harrastamisella, eikä sinällään edullinen ulkoilu ole vain kaikkien ihmisten mieleen. Eläkeläiset eivät ole poikkeus. Omatoiminen tai yhdessä suoritettu liikunta ehkäisee tutkitusti iän myötä ilmeneviä sairauksia, kuten nivelrikkoja. Samalla yleinen toimintakyky jokapäiväisiin arkiaskareisiin säilyy pitkään.

Taloudellisesti vaikeina aikoina on tehtävä vaikeita päätöksiä. Nämä ovat myös arvovalintoja. Me emme voi leikata lyhytnäköisesti vain seuraavaa vuotta silmällä pitäen. Meidän on ajateltava pidemmälle. On erittäin tärkeää, että seuraava eduskunta toteuttaa vaikeat päätökset siten, että myös ennaltaehkäisevien palveluiden merkitys muistetaan. Puhumme ihmisistä aina vauvasta vaariin.

Joonas Könttä

Kansanedustajaehdokas (kesk.), europarlamentaarikon erityisavustaja

Timo Haikarainen

Personal trainer

 

Leave a Reply