Blogi

Lähidemokratia on avointa ja ymmärrettävää

By 24 helmikuun, 2021 No Comments

Kansanvallan ytimessä on yhteisistä asioista päättäminen lähellä ja ymmärrettävästi. Kun asioista on yhteinen ymmärrys, on myös vaikeista asioista keskusteleminen helpompaa ja mahdollinen äänestystulos paremmin ymmärrettävissä. Vaikka se olisikin ollut omaa mielipidettä vastaan.

Tieto on valtaa. Siksi lähidemokratiassa, kuten kuntapolitiikassa, on tiedonsaannin oltava mahdollisimman avointa. Ilman asiallista ja laissa säädettyä perustetta tiedonsaannin rajoittaminen on hyvin kyseenalaista.

Jyväskylän kaupunki uudistaa tänä keväänä hallintosääntöä. Ensimmäisissä esityksissä asioiden valmistelijoilla ja johtavilla luottamushenkilöillä olisi ollut mahdollisuus rajoittaa päätösesitysten julkaisemista verkkosivuilla ilman asiallista syytä. Keskusta ei tällaista demokratiaa kaventavaa mallia voinut hyväksyä ja esitti kaupunginhallituksessa hallintosäännön palauttamista valmisteluun. Valitettavasti Keskusta jäi mielipiteensä kanssa yksin kaikkien muiden puolueiden kannattaessa pohjaesitystä. Luonnollisesti Keskusta jätti asiasta eriävän mielipiteen.

Hallintosääntöasiassa maalaisjärki voitti. Keskustan esiinnostama epäkohta nousi myös paikallisen median otsikkoihin ja julkinen paine käänsi muiden puolueiden mielet. Hyvä näin.

Paljon on silti tehtävää.

Mielestämme valtuustolla tulisi olla päätösvalta kaikissa strategisesti ja taloudellisesti merkittävissä asioissa. Tällä hetkellä valtuusto päättää tytäryhtiöiden osakkeiden tai liiketoiminnan myynnistä vain strategisesti merkittävien yritysten osalta. Jos tytäryhtiöllä tai liiketoiminnalla on vain taloudellinen merkitys kaupungille, kaupunginhallitus voi tehdä päätöksen kuulematta valtuustoa.

Haluamme myös lisätä kaavamuistutusten avoimuutta. Nykyään Jyväskylän valmistelevat virkamiehet tekevät koosteen kaavamuistutuksista. Päätöksenteon läpinäkyvyyden kannalta kaavamuistutusten tulisi olla saatavilla siten, että niistä poistetaan ainoastaan muistuttajaa yksilöivät tiedot. Tällöin asukkailla ja muilla toimijoilla olisi mahdollisuus nähdä, mitä asioita kantelija on nostanut esiin ilman valmistelijan valikointia.

Toivommekin kaupungin vastaisuudessa noudattavan entistä huolellisemmin Julkisuuslain tarkoitusta eli ”toteuttaa avoimuutta viranomaisten toiminnassa sekä antaa yksilöille ja yhteisöille mahdollisuus valvoa julkisen vallan ja julkisten varojen käyttöä, muodostaa vapaasti mielipiteensä sekä vaikuttaa julkisen vallan käyttöön ja valvoa oikeuksiaan ja etujaan.”

Joonas Könttä & Kirsi Knuullita, Jyväskylän kaupunginvaltuutetut (kesk.)

*Kirjoitus on julkaistu Suur-Jyväskylän lehdessä