Blogi

Kyläkoulut ovat tärkeä osa lähipalveluita

By 8 marraskuun, 2019 No Comments

Tämän vuoden tammikuussa Saarenmaan asukkaat saivat huojentavia uutisia: kyläkoulua ei lakkauteta, vaan asiassa otetaan aikalisä. 

Tuolloin 14.1.2019 kaupunginhallituksen puheenjohtaja Meri Lumela (vihr.) lupasi, että: “Palveluverkkoselvityksen osana päivitetään kaupunginvaltuuston 22.4.2013 hyväksymät pienten koulujen kriteerit. Saarenmaan koulun tilanne arvioidaan suhteessa päivitettyihin kriteereihin, ajantasaiseen palveluverkkoon ja mahdollisuuksiin toteuttaa uutta opetussuunnitelmaa.” 

Päätös nojasi kaupunginjohtajan muutettuun esitykseen, jossa Saarenmaan koulun lakkautus peruttiin. Kaupunginhallitus teki asiassa yksimielisen päätöksen.

Pidän erittäin surullisena kaupunginvaltuuston 13.5.2019 tehtyä päätöstä, jolloin pienten koulujen kriteerit kumottiin. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, ettemmekö voisi puolustaa kyläkouluja. Kysymys on tahdosta ja poliitiikasta. 

Lakkauttamisen syiksi on esitelty säästöt, pedagogiikka ja oppilasmäärän kehittyminen. 

Koko lakkautusvimma näyttäytyy oudolta niiden lupausten valossa, mitä vielä tammikuussa annettiin. Säästöjen toteutumista sopii epäillä, opetuksen laatu on korkeaa suomalaista tasoa ja oppilasmäärä kasvaa tai pysyy nykyisellään vuoteen 2025 saakka.

Se on kyllä selvää, että lasten koulumatkat pidentyvät huomattavasti, jos lakkauttamisesta pidetään kiinni ja lapset kuljetettaisiin muihin kouluihin. Nykyisin koulukyydit toteutetaan pitkälti turvallisuuden takia. 

Niin ikään vihreiden kaupunginvaltuutettu Antti Törmälä totesi 14.1.2019, että: “Saarenmaan koulu on käyttötarkoitukseensa sopivassa kunnossa ja koulussa on tarpeeksi oppilaita, on lakkautuksen tarkastelun osalta järkevää ottaa muutaman vuoden aikalisä.” 

Avainroolissa on tälläkin kertaa Vihreät ja SDP: kannattavatko he kyläkoulujen lakkauttamista vai puolustavatko he niitä?

Lakkauttamiselle on vaihtoehto. Esitetyt säästöt on mahdollista korvata hallinnon kuluista. Päätökselle ei ole perusteita, ellei sitten keskittämistä ja haja-asutusalueiden kurjistamista lasketa perusteeksi. 

*Kirjoitus on julkaistu Keskisuomalaisessa