Blogi

Kotimaan lennot turvattava – myös luovat ratkaisut mahdollisia

By 21 toukokuun, 2020 No Comments

Huoltovarmuus, yhteydet maailmalle ja kotimaan liikenneyhteyksien turvaaminen on yhteiskuntamme kokonaisuuden kannalta kriittisen tärkeää. Kysymys on vahvojen alueiden Suomesta ja koko maan voimavarojen hyödyntämisestä. Hajautetun yhteiskunnan elinvoima luo kasvua koko maahan kaikille suomalaisille.

Suurin osa vientiteollisuutemme tuotannosta syntyy maakunnissa. Suomen kaltaisessa pienessä avotaloudessa jokainen vientieuro on meille kultaakin kalliimpaa. Monialaiset korkeakoulumme luovat osaamista koko maahan. Uuden kasvun edellytykset on turvattava myös tulevaisuudessa. Siksi tarvitsemme toimivia liikenneyhteyksiä koko maahan. Omavaraisuuden, huoltovarmuuden ja koko maamme menestymisen kannalta on keskeistä, että näin on myös koronakriisin jälkeisessä Suomessa. 

Lentoliikenne on tässä kokonaisuudessa erittäin tärkeässä roolissa. Samasta syystä Suomen valtiolla on Finnairille muitakin kuin liiketaloudellisia intressejä. 

On selvää, että yhtiönä Finnairin on kuultava herkällä korvalla enemmistöomistajan tahtoa. Omistajapoliittisen periaatepäätöksen (8.4.2020) mukaisesti valtion perusarvona on yhteiskuntavastuu. Päätöksenteossa on otettava huomioon taloudellisten tekijöiden lisäksi sosiaaliset, alueelliset ja ympäristölliset vaikutukset. 

Finnairin päätös lykätä liikennöinnin palauttamista osalle maakuntakentistä, kuten esimerkiksi Jyväskylään, on valitettava ja lyhytnäköinen päätös. Elinkeinoelämän ja korkeakoulujen kannalta hyvät liikenneyhteydet maailmalle ovat kriittisiä. Kattava lentoverkosto on tärkeä osa koko Suomen elinvoimaisuutta. 

On myös huomioitava, että teknologinen kehitys vie alaa kokoajan eteenpäin. Esimerkiksi sähkölentokoneet voivat olla arkipäivää jo kymmenen vuoden kuluessa. Se tekisi lentomatkustamisesta ylivoimaisesti kokonaisvaikutuksiltaan parhaan valinnan toteuttaa maamme sisäistä nopeaa joukkoliikennettä. 

Nykyinen enemmistöomistajuus pörssiyhtiö Finnairista ei näytä turvaavan Suomen kokonaisedun toteutumista. Tarvitaan uudenlaista ajattelua. Kokonaisedun toteutumiseksi tulevaisuudessa on käytettävissä myös luovia ratkaisuja.

Maakuntiin on päästävä lentämään jatkossakin ja siitä on huolehdittava tavalla tai toisella.