Blogi

Kalastukseen ei tarvita uusia maksuja

By 12 helmikuun, 2021 No Comments

Merten roskaaminen on iso kansainvälinen ongelma, johon myös Euroopan Unioni haluaa puuttua. Kertakäyttömuoveja koskevan direktiivin (Single-use plastics eli SUP) kautta EU pyrkii vähentämään meriin päätyvää muoviroskaa. Osa tätä ovat myös kalastusvälineet kuten verkot.

Direktiivin tarkoitus on hyvä ja kannatettava. Mereen päätyviä haamuverkkoja ja muuta muoviroskaa onkin vähennettävä.

Suomessa on kuitenkin herännyt huoli aikeista ulottaa kansallisesti direktiivin soveltaminen koskemaan myös sisävesiämme ja vapaa-ajan kalastusvälineitä kuten vaappuja ja perhoja. Tarvetta tähän on vaikea perustella, sillä Suomen ympäristökeskus (SYKE) mukaan maamme rantojen roskista vain 0,06% on kalastuksesta aiheutuvaa roskaa. Suomessa ongelmaa ei siis käytännössä ole.

Pahimmillaan tilanne voisi johtaa siihen, että Suomi torjuu ongelmaa, jota ei ole ja aiheuttaa tästä kalastusvälineitä valmistaville yrityksille kohtuuttomat kustannukset. Suomessa on Kuusamon Uistimen ja Rapalan kaltaisten maailmallakin mainetta niittäneiden yritysten lisäksi paljon pieniä kalastusvälineiden valmistajia.

Direktiivin soveltaminen sisävesillä voisi johtaa vapaa-ajan-, että ammattikalastajien kulujen nousuun muun muassa kierrätysjärjestelmien rakentamisen kautta. Yrityksille tuleva tuottajavastuu tarkoittaisi sitä, että niiden pitää järjestää muovijätteen keräys ja kantaa siitä aiheutuvat kustannukset. Monille pienille yrittäjille lisäkulut voisivat polttaa kannattavuuden. Nousevat kustannukset näkyisivät myös kalastustarvikkeiden hinnoissa.

Olemattomaan ongelmaan puuttumisen vaikuttaisi myös kalastuksen vetovoimaan harrastuksena ja ammattina. Tämä haittaisi suomalaisen järvikalan pyyntiä, jolla on monia hyötyjä. Kala on terveellistä ruokaa ja kalakantojen hoito puhdistaa vesistöjä. Kalastus tuo myös matkailu- ja yrittäjätuloja vesistöjen äärelle. Ja ennen kaikkea kalastus on tuhansille suomalaisille virkistystä ja hienoja luontoelämyksiä tuova harrastus.

Päinvastoin tulisi miettiä edelleen keinoja lisätä kotimaisen kalan hyödyntämistä sekä edistää kalastusmatkailua ja virkistyskalastusharrastusta.

Olen esittänyt hallitukselle kirjallisen kysymyksen vastattavaksi, jotta jotta SUP-direktiivin soveltamisessa noudatettaisiin kohtuutta.