Blogi

Yliopisto ja ammattikorkea yhteen

By 11 elokuun, 2016 No Comments

Korkeakoulukenttä on ollut Suomessa viimeiset vuodet muutosten kourissa ja uudistukset tullevat jatkumaan myös tulevaisuudessa.

Esimerkiksi Lappeenrannassa, Rovaniemellä ja Tampereella on tutkittu korkeakoulujen yhdistämistä ennakkoluulottomasti. Toistaiseksi kaikista pisimmällä tässä työssä ollaan Lappeenrannassa.

Parhaillaan JAMK tarkastelee mahdollisuuksia siirtyä uusiin toimitiloihin. Keskisuomalaisen päätoimittaja Pekka Mervola esitti pääkirjoituksessaan (6.8), että JAMK siirtäisi tulevan kampusalueensa yliopiston sisään.

Kokonaan uusien toimitilojen rakentamisessa ei ole järkeä eikä siihen ole varaa, joten esitys on kannatettava. Samalla tätä ajatusta on vietävä pidemmälle. Yliopisto ja ammattikorkeakoulu tulisi yhdistää Jyväskylässä.

Oppilaitosten tarpeet ja tehtävät ovat erilaisia. Ammattikorkeakoulussa tutkinto valmistaa selkeämmin tiettyjen alojen työtehtäviin ja yliopistossa tutkinnot ovat akateemisempia. Myös tutkimuksen osalta roolit ovat erilaiset. Tämä ei kuitenkaan poissulje mahdollisuutta yhdistämiseen – päinvastoin.

Kaupunginjohtaja Timo Koivisto on antanut ammattikorkeakoulun rehtorille toimeksiannon selvittää yhdistymisen tuomia hyötyjä. Toivon tämän selvitystyön tekemiseen avarakatseisuutta ja maakunnan edun nostamista tarkastelun keskiöön.

Opiskelijan kannalta muutos olisi tarpeellinen ja toivottava. Toiselta asteelta kolmannelle asteelle siirtyessä moni opiskelija epäröi opiskeluvalintojensa kanssa. Yhdistetty korkeakoulu tarjoaisi monipuolisia opintopolkuja opiskelijoille ja mahdollistaisi luontevan siirtymän ammattikorkeakoulu-tutkinnosta yliopistotutkintoon ja päinvastoin. On hyvä huomioida, että monissa oppialoissa on jo paljon yhtäläisyyksiä.

Samalla opetusresursseja, sekä tutkimus- ja opetustiloja voitaisiin käyttää viisaammin ja tehokkaammin. Myös hallintoa olisi mahdollista tehostaa. Nämä toimet toisivat myös kustannussäästöjä.

Yhdistämällä Jyväskylän yliopiston ja JAMK:n Jyväskylästä tulisi nykyistä vahvempi koulutuskaupunki, joka pystyisi tarjoamaan entistä osaavampia työntekijöitä ja yhä monipuolisempaa tutkimusta yritysten käyttöön. Samalla Jyväskylän houkuttelevuus paranisi merkittävästi opiskelijoiden silmissä. Tämä veisi koko Keski-Suomen maakuntaa eteenpäin.

Mielestäni yliopiston ja AMK:n olisi yhdistyttävä Jyväskylässä ja oppilaitosten hallitusten tulisi aloittaa yhdistymisneuvottelut pikimmiten. Toivon avarakatseisuutta erityisesti hallitusten puheenjohtajilta, Anne-Christine Ritschkoffilta (yliopisto) ja Aila Paloniemeltä (JAMK).

Leave a Reply