Blogi

Verottamalla Suomi ei kasva

By 22 maaliskuun, 2024 25 maaliskuun, 2024 No Comments

Suomi velkaantuu ennätystahtia. Orpon-Purran hallitus ottaa kokonaisuudessaan uutta velkaa arviolta reilusti yli 50 miljardia euroa.

Velkaantumiselle on monia luonnollisia syitä. Suomalaiset ikääntyvät ja hoivan tarve kasvaa. Puolustuksesta on huolehdittava ja se maksaa. Kansainväliset kriisit nostavat kustannuksia ja vienti ei vedä – kauppa ei käy.

Menot kasvavat, mutta tulot eivät. Itseasiassa Suomella kesti liki 16:sta vuotta saavuttaa vuoden 2008 finanssikriisiä edeltävä taso bruttokansantuotteessa. Sanalla sanoen luokattoman kauan.

Hallituksen panostukset koulutukseen ja osaamiseen, sekä parlamentaarinen tuki tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaan ovat erittäin hyviä päätöksiä. Tuloksia saadaan kuitenkin odotella vielä vuosia.

Suomen kasvua on vauhditettava verotusta uudistamalla. Yritysten ja yrittäjien verotusta on muutettava kevyempään suuntaan. Viron yritysveromallista on puhuttu paljon ja pitkään. Sellaisenaan se ei Suomeen sovellu, mutta ajatus on kannatettava: yritystä verotettaisiin vasta sen ottaessa voittoja ulos. Tämä kannustaa yrityksiä investoimaan, joka taas lisää työtä ja kasvua.

Elinkeinoelämän valtuuskunta EVA esitteli mallin, jossa veronkevennys voidaan vaihtoehtoisesti suunnata pelkästään uusiin investointeihin verohyvityksen avulla. Verohyvitys määriteltäisiin osana investoinnin arvoa ja se pienentäisi maksettavan yhteisöveron määrää vastaavalla summalla. EVA:n mallilla olisi selkeä hyöty Suomessa jo oleville yrityksille, mutta se olisi myös vetovoimatekijä ulkomaisille yrityksille investoida Suomeen. Yksinkertaisempi ehdotus olisi alentaa yhteisöverokanta nykyisestä 20:stä 15 prosenttiin. Lyhyellä aikavälillä vaikutukset valtion budjettiin olisivat negatiiviset, mutta pitkällä aikavälillä verotulot kasvaisivat.

Verotus on tehokkaimpia työkaluja synnyttää Suomeen kaivattua kasvua ja kasvu syntyy vain yrittäjien ja yritysten kautta. Siksi pistemäisten veronkiristysten sijaan on mietittävä kokonaisvaltaisia veronkevennyksiä yritysten ja yrittäjien investointien lisäämiseksi. Tämä on kaikille suomalaisille ja koko kansantaloudelle pitkällä aikavälillä viisain vaihtoehto.