Blogi

Nato-puheeni

By 16 toukokuun, 2022 No Comments

Eduskuntapuheeni Suomen liittymisestä Pohjois-Atlantin liittoon:

Arvoisa puhemies.

Ajatukseni ovat rauhan, eivät tuhon ajatuksia.

Suomen ja suomalaisten turvallisuuden ja itsemääräämisoikeuden takaaminen on kaikista tärkein tehtävämme. Se on aina jokaisen sukupolven tehtävä vuorollaan.

Toimimme isänmaamme puolesta, kuten isämme ja äitimme ennen meitä. Kuten isovanhempamme ennen meitä.

Tänään toimimme veljiemme ja sisartemme puolesta. Lapsiemme ja lastenlapsiemme puolesta. Itsenäisen päätösvallan ja alueellisen koskemattomuuden turvaamisesta on huolehdittava kaikkina aikoina.

Ulkopolitiikkamme on aina tähdännyt rauhaan ja vakauteen. Olemme aina olleet rauhan rakentajia. Uskomme rauhanomaiseen rinnakkaiseloon, noudatamme sopimuksia ja ratkomme erimielisyydet yhteisen pöydän ääressä.

Stabilitet i norra Europa. Vi arbetar för det tillsammans i när samarbete med hela Norden. Vår medlemskap skapar stabilitet.

Pohjoismaat on Suomelle edelleen tärkein viitekehys, jossa jaamme yhteiset arvot. Euroopan unionissa jatkamme aktiivista vaikuttamista ja kahden- että monenkeskisiä suhteita tiivistetään. Kansainvälinen yhteistyö on maamme etu.

Arvoisa puhemies.

24. helmikuuta Eurooppa heräsi sotaan. Paluuta entiseen ei enää ollut.

Suomi on jälleen kerran historiassaan risteyskohdassa. Itsenäisenä kansakuntana teemme omat ratkaisumme Suomen ja suomalaisten parhaaksi. Itsekkäästi, mutta emme ketään vastaan.

Päätöksemme on puolustuksellinen. Vakaa Pohjola ja turvallinen Itämeri on kaikkien etu – ei keneltäkään pois.

Vuosikymmenten ajan olemme panostaneet Puolustusvoimiemme iskukykyyn. Maa- meri- ja ilmavoimat ovat kansallisen puolustuksemme ylpeydenaihe. Laajaan koulutettuun reserviin nojaava asevelvollisuusarmeija on myös jatkossa puolustuksemme selkäranka.

Maamme puolustusbudjetti ylittää kaksi prosenttia bruttokansantuotteesta nyt ja tulevaisuudessa. Tästä on huolehdittava myös jatkossa.

Kaiken tärkeintä on kuitenkin maanpuolustustahto. Me suomalaiset olemme valmiita puolustamaan isänmaatamme, elämäntapaamme, vapauttamme, kulttuuriamme, demokratiaamme ja arvojamme. Jokainen suomalainen on maanpuolustaja.

Arvoisa puhemies.

Suomi liittyy Naton täysjäseneksi, kaikin oikeuksin ja kaikin velvollisuuksin. Suomi on aina kantanut vastuunsa ja niin on tekevä myös jatkossa.

Me emme välttele vastuuta, emme kaihda tarttua toimeen, vaan pää pystyssä ja selkä suorana teemme sen, mikä on oikein. Ja hyvin teemmekin. Se on suomalainen tapa.

Suomen Nato-jäsenyydelle ei tule asettaa mitään reunaehtoja.

Tulevien kuukausien ja vuosien aikana tulemme osoittamaan liittokunnalle, ettei suomalainen sisu ole myytti. Maineemme tiedetään ja tapamme tunnetaan myös jatkossa.

Vaikeina aikoina seisomme yhtenäisenä. Edessämme ei ole harmaa aika, vaan vapaan kansan suora tie.

Tämän tien varrella on maamme Nato-jäsenyys, joka luo turvaa pohjoisen kansamme menestykselle myös tulevaisuudessa.

Suomen tasavalta ja Pohjois-Atlantin liitto paiskaavat kättä luoden vakautta ja turvallisuutta lisäävän pohjoisen ystävyyden.

Tulevat sukupolvet kiittävät meitä tästä päätöksestä.

Ei enää koskaan sotaa, ei enää koskaan yksin.

Me emme taivu sorron alle.