Blogi

Miksi verovaroin tuetuista ajamattomista junavuoroista maksetaan?

By 24 syyskuun, 2021 No Comments

Liikenne- ja viestintäviraston (LVM) ja VR-Yhtymä Oy:n (VR) välisellä ostoliikennesopimuksella turvataan henkilöjunaliikenteen osalta palvelutasoa eri puolella Suomea. Käytännössä tällä hankitaan liikennöintiä, jota VR ei toteuta markkinaehtoisesti. Sopimukset ovat tärkeä keino turvata raideliikennettä joka puolella Suomea.

Valitettavasti näissä yhteyksissä on kuitenkin usein ongelmia ja vuoroja perutaan erittäin usein. Liikenne- ja viestintäministeriöstä saadun tiedon mukaan ajamattomista junavuoroista ei seuraa sanktioita. On siis melko selvää, että juuri näitä  – usein harvaan asuttujen alueiden – ostoliikennevuoroja on VR:n näkökulmasta järkevämpää perua. Perumisesta huolimatta VR saa korvauksen myös ajamatta jääneistä vuoroista.

Pelkästään kiskobusseja on peruttu kuluneen vuoden aikana noin 1170 kertaa. Johtuen sanktiopykälän puutteesta LVM on maksanut VR:lle näistä junista täyden liikennöintikorvauksen. VR saattaa korvata perutut junat linja-autoilla tai muilla liikennöintivälineillä, mutta matkustajien näkökulmasta tämä on usein huono vaihtoehto, eikä vastaa hankittua palvelua.

Kyseessä on force majeure -tilanteita lukuunottamatta poikkeama tehdystä sopimuksesta. VR:n ei kuitenkaan tarvitse maksaa LVM:lle korvauksia, ajoi se junia tai ei tai korvasiko se peruttuja junia muilla liikennöintimuodoilla tai ei.

Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten olen jättänyt asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavat kysymykset:

Miksi VR ei maksa ajamattomista ja verovaroin kustannetuista junavuoroista korvauksia LVM:lle?

Aikooko LVM sisällyttää sanktiot ajamattomista junavuoroista uuteen ostoliikennesopimukseen?