Blogi

Keski-Suomi huomioitava hallitusneuvotteluissa

By 9 toukokuun, 2019 20 toukokuun, 2019 No Comments

Tulevissa hallitusneuvotteluissa määritetään Suomen ja Keski-Suomen suuntaa seuraavaksi neljäksi vuodeksi.

Iso kuva on selkeä: Eriarvoistumista on kitkettävä ihmisten ja alueiden kesken. Tarvitsemme jokaista ja koko maata.

Sosiaali- ja terveydenhuoltouudistus on yhä edessä. Keskisuomalaisilla on oltava päätösvalta meidän omien palveluidemme osalta. Sosiaaliturvaa on uudistettava yksinkertaisempaan, kannustavampaan suuntaan. Erinomaista työllisyyskehitystä on edelleen jatkettava. Edellinen hallitus asetti tässä riman korkealle.

Hävittäjä- ja laivueuudistus ovat puolustuksemme kannalta keskeisiä kysymyksiä. Sisäinen turvallisuus vaatii poliisien määrän lisäämistä. Ilmastonmuutos on myös turvallisuuskysymys ja se on torjuttava alueellisilla, kansallisilla ja kansainvälisillä toimilla – maalaisjärkeä käyttäen. Näillä toimilla on oltava kansalaisten laaja hyväksyntä.

Heinäkuussa alkaa Suomen EU-puheenjohtajuuskausi. Tartumme EU-ruoriin tilanteessa, jossa luottamuksen rakentajille on suuri tilaus paitsi Euroopan sisällä, myös laajemmin yhä epävakaammassa maailmassa. Tarvitsemme enemmän siltoja, vähemmän muureja. EU:ssa Suomen on puolustettava työtä alueiden välisen eriarvoistumisen vähentämiseksi sekä reilua maatalouspolitiikkaa.

Keski-Suomen kannalta olisi koko maakunnan etu saada Jyväskylä osaksi MAL-menettelyä. Tämä edistäisi koko maakunnan kasvua. Emme saa jäädä keskittämispolitiikan heittopussiksi ja kasvun ulkokehälle.

Liikenneverkon korjausvelkaa on edelleen pienennettävä, viime hallituskauden tapaan. Tarvitsemme myös uusia investointeja. Jyväskylän ja Tampereen välinen kaksoisraide on viimein toteutettava. Moottoritien jatkaminen Kirriltä Äänekoskelle on oltava osa nelostien – siis Suomea halkovan valtaväylän – kehittämisen kärjessä. Samalla nelostien Jyväskylän eteläpuoliseen kehittämiseen on panostettava.

Laajakaista tulisi vihdoin taata kaikille kansalaisille. Internet on tänä päivänä lähes veteen ja sähköön rinnastettava peruspalvelu.

Keski-Suomi on paljon vartijana suomalaisen koulutuksen kehittämisessä. Jyväskylän yliopistolla olisi kaikki edellytykset olla entistä suuremmassa roolissa koulutuksen kehittäjänä aina varhaiskasvatuksesta elinikäiseen oppimiseen. Toivon, että keskisuomalaiset kansanedustajat yli puoluerajojen nostaisivat Jyväskylän yliopiston aseman valtakunnallisena koulutuksen kehittäjänä yhdeksi tulevan hallituskauden kärkihankkeeksi.

Paljon on tehtävää edessä Keski-Suomen ja isänmaan puolesta.

*Kirjoitus on julkaistu Keskisuomalaisessa