Blogi

Historiallisista verovähennyksistä luovuttava

By 11 lokakuun, 2022 No Comments

Suomen talouden kuntoon laittaminen odottaa kulman takana. Talouden kasvu ja työpaikat ovat pääosa ratkaisua velkaan. Säästääkin pitää.

Työmarkkinajärjestöjen jäsenmaksujen verovähennysoikeus on historian jäännös, joka mielestäni on syytä poistaa sekä työntekijöiltä että työnantajilta.

Yksistään työntekijöiden jäsenmaksujen verovähennykset muodostavat noin 200 miljoonan euron potin. Kun tähän lisää työnantajien ja elinkeinojärjestöjen verovähennykset, tulee kokonaispotista jo 250 miljoonaa euroa – karkeasti arvioituna. Tämä kaikki on suomalaisten lähi- ja peruspalveluista pois.

Toinen historiallinen jäänne on työnantaja- ja työntekijäjärjestöjen yleishyödyllisyys. Esimerkiksi Ruotsissa jäsentensä taloudellisia etuja ajavia järjestöjä – kuten työmarkkinajärjestöjä, ei pidetä yleishyödyllisinä. Tämä käy järkeen, sillä tosiasiallisesti järjestöt ajavat jäsentensä, eivät koko yhteiskunnan etua.

Myös Suomessa työmarkkinajärjestöjen yleishyödylliseksi luokittelusta tulisi luopua. Jos työmarkkinajärjestöjä ei pidettäisi yleishyödyllisinä, ne joutuisivat maksamaan kaikista tuloistaan normaalisti veroja.

Muita kuin taloudellisia etuja ajavia yhdistyksiä, kuten urheiluseuroja tai kulttuuriyhdistyksiä voitaisiin Suomessakin Ruotsin mallin mukaan edelleen pitää yleishyödyllisinä.

Edessä on taloudellisesti hankalat ajat ja tästä syystä kaikista turhista verovähennyksistä on syytä luopua.