Blogi

Äärijärjestöt kitkettävä Suomesta

By 23 syyskuun, 2020 No Comments

Suomalaisen yhteiskunnan keskeisiä arvoja ovat ihmisarvon loukkaamattomuus, yksilön vapaudet ja oikeudet, sananvapaus, tasa-arvo ja oikeudenmukaisuus. Olemme demokraattinen oikeusvaltio, jossa lakeja säätää eduskunta, lakien noudattamista valvoo poliisi ja tuomiovaltaa käyttää oikeuslaitos.

Sotiemme veteraanit säilyttivät itsenäisyytemme suurin uhrauksin. Suomen vapaus ja itsenäisyys turvattiin.

Tästä huolimatta yhä edelleen löytyy voimia, jotka pyrkivät horjuttamaan yhteiskuntarauhaamme. Liian usein myös oman maamme kansalaisia. Erityisesti ääriliikehdintä – niin vasemmalta kuin oikealta – on viime vuosina vakiintunut yhteiskuntaamme. Tämänkaltainen kehitys on vaarallista.

Julkisen vallan tehtävänä on turvata perusoikeuksien ja ihmisoikeuksien toteutuminen maassamme. Tämä taataan perustuslaissa, eikä siihen tarvita yhtään ulkomaisiin viikinki-kuviin piiloutuneita katupartioita.

Äärijärjestöjä tai ääriliikettä ei isänmaamme kaipaa. Ne ovat suora uhka demokratiaamme ja sananvapauttamme kohtaan. Äärijärjestöjen kaltaisille vapauden vastavoimille on oltava nollatoleranssi. Tarvittaessa myös lainsäädäntömuutoksia on harkittava, jos äärijärjestöjä ei muutoin saada kitkettyä.

Korkein oikeus päätti lakkauttaa Pohjoismaisen vastarintaliikkeen. Mielestäni korkeimman oikeuden linjaa on sovellettava myös muiden äärijärjestöjen toimintaan, jossa perimmäinen tarkoitus on järkyttää laillista yhteiskuntajärjestystä ja yhteiskuntarauhaa sekä loukata ihmisoikeuksia.

Jokaisen puolueen tulisi selväsanaisesti irtisanoutua äärijärjestöistä ja sitoutua nollatoleranssiin äärijärjestöjen suhteen. Valitettavasti osa ääriliikkeiden toiminnasta on pesiytynyt jopa poliittisten puolueiden liepeille. Tällaisen toiminnan hiljainen hyväksyminen on epäisänmaallista.

Poliitikot saavat kritisoida poliisia, mutta pidän vaarallisena kehityksenä sitä tapaa, jolla järjestelmällisesti poliisi-instituutiota ja sen edustajia kohtaan on hyökätty.

Poliisin tehtävistä säädetään laissa. Poliisin tehtävänä on oikeus- ja yhteiskuntajärjestyksen turvaaminen, kansallisen turvallisuuden suojaaminen, yleisen järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitäminen sekä rikosten ennalta estäminen, paljastaminen, selvittäminen ja syyteharkintaan saattaminen. Poliisin tehtävänä on palvella, turvata ja suojella kansalaisia.

Hallituksen päätös lisätä poliisin rahoitusta on ainoa oikea. Poliisien määrä kääntyy kasvuun vuosien vähenemän jälkeen. Lisäksi poliisin toimintaresursseja parannetaan. Suojelupoliisin toimintakykyä on vahvistettu. On äärimmäisen tärkeää, että poliisin rahoitus ja toiminta turvataan myös tulevaisuudessa.

Suomi on oikeusvaltio, jossa oikeutta ei kuulu ottaa omiin käsiin. Vahva poliisi on isänmaan ja kansalaisten etu.